Program operacyjny - Rybactwo i Morze

Program operacyjny - Rybactwo i Morze

30.10.2020 r.

KIPR w Ustce złożyła w Pomorskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 16.10.2019 r. wniosek o dofinansowanie na...

KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW RYB w Ustce złożyła w Pomorskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 16.10.2019 r. wniosek o dofinansowanie na operację w zakresie działania "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej" poddziałanie "Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich", o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 1. "Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

W dniu 06.12.2019 podpisano w Pomorskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni umowę nr 00003-6520.4.1-OR1100001/19 na łączną kwotę 9 904 847,15 zł w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR 7 428 635,36 zł.

W operacji uczestniczy 106 jednostek rybackich z portów: Świnoujście, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba, Puck, Jastarnia, Hel zbierając utracone narzędzia połowowe i odpady morskie z wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego.