ZARZĄD KRAJOWEJ IZBY PRODUCENTÓW RYB:
• Marcin Jodko - Prezes Zarządu
• Andrzej Świniarski – Wiceprezes KIPR
• Tomasz Wepryk – Członek Zarządu
• Bogdan Młyński – Członek Zarządu
• Bogusław Maciejewski – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:
• Robert Klusek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
• Marcin Świątek – Członek Komisji Rewizyjnej
• Ryszard Banasik - Członek Komisji Rewizyjnej

BIURO ORGANIZACJI KIPR
• Barbara Tarka

 

Obecnie do naszej organizacji należą 24 jednostki rybackie, w tym łodzie oraz kutry.

Lista jednostek zrzeszonych w KIPR (stan na dzień 01.01.2022r.):