ZARZĄD KRAJOWEJ IZBY PRODUCENTÓW RYB:
• Marcin Karol Jodko - Prezes
• Andrzej Piotr Świniarski - Wiceprezes

Członkowie Zarządu:
• Bogusław Maciejewski
• Tomasz Marek Wepryk
• Jacek Marek Orzechowski

KOMISJA REWIZYJNA KIPR:
• Mirosław Gąsiorowski
• Robert Klusek
• Ryszard Banasik

BIURO ORGANIZACJI KIPR
• Barbara Tarka

 

Obecnie do naszej organizacji należą 35 jednostki rybackie, w tym łodzie oraz kutry.

Lista jednostek zrzeszonych w KIPR (stan na dzień 01.01.2015):